0 0 0
 
     
 
 
Top.LV

Latvijas Republikas Satversmes tiesa, Latvia (Rīga)

Object type: court

Object discovered by: ZintisS | Discovered: 12.04.2010 | Object comments: 0

 

Latvijas Republikas Satversmes tiesa, Latvia (Rīga)

 

 

 

Info:
www.satv.tiesa.gov.lv

 

Satversmes tiesa ir neatkarīga tiesu varas institūcija, kas, Latvijas Republikas Satversmē un Satversmes tiesas likumā noteiktās kompetences ietvaros, izskata lietas par likumu un citu normatīvo aktu atbilstību Satversmei, kā arī citas ar likumu tās kompetencē nodotās lietas. Par Satversmes tiesas dzimšanas dienu uzskatāms 1996. gada 9. decembris, kad apstiprinātie Satversmes tiesas tiesneši nodeva tiesneša zvērestu.